Hej!

TILL HUDIKSVALL har sin utgångspunkt i Hudiksvalls kommun och alla små och stora orter som finns här. I övrigt är vi inte så noga med hur kartan ser ut åt olika väderstreck. Så tänker vi, för vi vill inte sätta gränser åt olika håll. Vi befinner oss i en föränderlig värld som drivs framåt av kreativitet, innovation, kunskap och mod.

TILL HUDIKSVALL startade som ett projekt hösten 2013 med syfte att främja tillväxten inom det lokala näringslivet i Hudiksvalls kommun genom att möta näringslivets och kommunens behov av kvalificerad arbetskraft. Idag förvaltas TILL HUDIKSVALL av Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA).

Har du frågor, kontakta gärna oss!

Hälsningar Lena Ilic-Mattsson, VD HNA

Tel: 0650-55 66 30

E-post: Lena.Ilic-Mattsson@hna.se