Utvärderingsarbetet av Rekryteringståget pågår

Rekryteringståget 2018 är genomförd som aktivitet, för att tillsammans kraftsamla kring nutida och framtida kompetensförsörjning.
För att skapa de bästa förutsättningar för framtida satsningar är det viktigt för oss på Näringslivsbolaget att utvärdera Rekryteringståget.

Vi ser fram emot resultatet som presenteras i början på november.
#rekryteringståget #tillhudiksvall

 

Tillbaka