Högre utbildning

Det finns flera möjligheter till att studera på högre nivå här. Kanske för att byta yrkesbana eller att komplettera en tidigare utbildning.

Högskoleutbildningar

Vi har högskoleutbildningar från Högskolan i Gävle förlagda till Hudiksvall. Det är sjuksköterskeutbildningen och socionomutbildningen. Studierna sker på Cul i centrala Hudiksvall. Cul står för Centrum för utveckling och lärande. Cul erbjuder en campusliknande miljö som ger möjlighet att träffa andra studenter. Här finns möjlighet att boka grupprum och mötas i serveringen. Cul sköter också kontakten med universitet och högskolor och erbjuder service med att skriva tentamen på hemorten.

Vi är även mottagare när det gäller fristående kurser där studenterna har möjlighet att delta i utbildning på universitet eller högskola på annan ort men fysiskt befinna sig i Hudiksvall. Årligen är mellan 400 och 500 elever studerande på denna nivå i Hudiksvall.

Universitet

Mittuniversitetet, med campus i Sundsvall och Östersund, är ett universitet med det lilla lärosätet fördelar. Både deras utbildningar och forskning har bra arbetslivskontakter. Program finns i ett brett spektra. Du kan t.ex få en examen i allt från teknik och data till samhällsvetenskap och vård. Mittuniversitetet erbjuder även ett av Sveriges största utbud av distansutbildningar. Läs mer.

Mittuniversitetet på Vimeo.

Yrkeshögskola och IFTAC - Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering

Hudiksvalls kommun är länets i särklass största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Det finns pedagogiskt inriktade utbildningar såsom Behandlingspedagog och Integrationspedagog, båda med en studieform som gör det möjligt att arbeta parallellt med studierna.

Inom det kommunalt helägda bolaget Iftac AB finns avancerade yrkeshögskoleutbildningar inom IT och telekommunikation. Iftac står för Insitutet för fiberoptisk utbildning och certifiering. 

Iftac AB erbjuder norra Europas mest kompletta infrastruktur för bredbandsutbildning och har av Cisco utsetts till årets mest effektiva Cisco Networking Academy i region Norra Europa (2013). Cisco är världens största leverantör av nätverksutrustning för internet och driver ett världsomspännande utbildningsprogram. Det är främst kvalificerade utbildningar inom  programmering, virtualisering, nätverksdrift- och bredbandsbyggnad som erbjuds.

Regionen Gävle-Sundsvall, med Hudiksvall som nav, betraktas som Sveriges centrum för fiberoptik och har utsetts av Vinnova till ett av landets åtta viktigaste innovationskluster. Iftac erbjuder norra Europas mest kompletta infrastruktur för bredbandsutbildning. Här hittar du mer information om IFTAC.

Examensarbete

Ett antal företag som finns i Hudiksvalls kommun tar årligen emot studenter som gör examensarbeten.

Forskning inom näringslivet

Det finns ett antal aktörer verksamma inom Hudiksvalls kommun som bedriver forskning. Acreo Swedish ICT är ett svenskt forskningsinstitut som bedriver forskning inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. I Acreo Hudiksvall finns idag ett ledande internationellt forskningslaboratorium inom fiberoptik och bredbandsteknik med stark regional förankring. 

Ett exempel från näringslivet är Senseair. De har en mycket hög andel anställda som är forskare och arbetar med mycket avancerad teknik. Ett annat exempel är HIAB, som bedriver forskningsprojekt. Ytterligare ett exempel på forskning inom näringslivet är grävlastartillverkaren Huddigs forsknings- och utvecklingsarbete med att ta fram innovativ driftsteknologi för entreprenadmaskiner. Arbetet syftar till att stärka företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden.