Det är en trygghet...

 ...att få rätt vård 

I Hudiksvall finns ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län. Det är ett utbildningssjukhus för både AT- och ST-läkare, där väldigt hög andel av dessa väljer att stanna kvar tack vare att de trivs. I jämförelse med de riktigt stora sjukhusen finns här relativt mycket stor kompetens att ta hand om alla typer av sjukdomar.

Hudiksvalls sjukhus har både BB, förlossningsavdelning, barn- & ungdomsmottagning och barnavdelning.

Alla andra typer av vårdformer finns geografiskt spridda i hela kommunen i både privat och offentlig regi.

Hälsoval Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst, en offentligt driven eller en som drivs av ett privat företag på uppdrag av regionen.

 21113__REP9968.jpg