Vi valde Hudiksvall

Möt några människor som valt att bosätta sig här. Skälen är olika och platserna de valt skiljer sig åt. Det de har gemensamt är att de vill dela med sig av sina historier.                               

 

   Familjen Andrews            Jill Parling                Per-Olof Swing                Bashar Abu Karam