Vi kan hjälpa dig som...

...är arbetsgivare och letar nyckelkompetens

Vi försöker att underlätta för arbetsgivare att komma i kontakt med människor med rätt kompetens för rekrytering. Behov från arbetsgivarna styr vad vi väljer att göra men vi arbetar även mer långsiktigt med att visa på framtida möjligheter för dem som funderar på att flytta hit.

Ju fler arbetsgivare som vill samarbeta med oss för att synliggöra karriärsmöjligheter här, ju mer intressant blir det att söka sig hit för människor med kompetens.

Här följer några exempel på vad vi gör:

Mottagare av spontana ansökningar

Vi tar emot cv:n från människor som spontant söker upp oss och vill flytta hit. Det är i stor grad högutbildade människor med erfarenhet som hör av sig. Vi försöker aktivt hjälpa dessa med att tipsa om arbetsgivare vi tror kan ha intresse av deras kompetens. 

Vill du som arbetsgivare att vi vidarebefordrar spontana ansökningar som kan vara av intresse för just er, hör gärna av dig!

Aktiv i det lokala nätverkandet

Vi deltar i olika sammanhang lokalt för att vara uppdaterade om hur efterfrågan av kompetens ser ut. 

 

...behöver medflyttarservice vid rekrytering

Vi vill aktivt verka för att vi ska ha en fungerande s.k. medflyttarservice. Medflyttarservice står för att vi i möjligaste mån ska försöka hjälpa till att hitta arbete åt make/maka/sambo om flytten hit beror på att en person har rekryterats av någon av våra lokala arbetsgivare.

Ju fler arbetsgivare som aktivt vill samverka med oss ju bättre förutsättningar får vi för att skapa en välfungerande process kring detta. Dessa arbetsgivare blir då det nätverk vi kontaktar när vi försöker hjälpa medflyttare. Det är också i första hand medflyttarärenden från dessa arbetsgivare vi försöker hjälpa i gengäld.

Är du arbetsgivare och tycker att det här låter intressant? Kontakta oss gärna!

Tel: 0650-55 66 20

E-post: info@hna.se