Hos oss ska alla känna: Jag kan, jag vill, jag vågar!

Bromangymnasiet(1)2.jpg

I Hudiksvalls kommun arbetar cirka 3000 medarbetare, varav 1200 arbetar i lärandeförvaltningen. Lärandeförvaltningens medarbetare arbetar för att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande och utveckling i vår kommun. Den röda tråden löper från förskolan, genom grundskolan, gymnasieskolan och upp till vuxenutbildningen. Hos oss ska barn och elever få utveckla idéer, odla drömmar och göra medvetna val som de tar ansvar för. Därför arbetar vi för närvarande med tre prioriterade utvecklingsområden; entreprenöriellt lärande, inkludering och språk.


Här är barnen i fokus
Förskolan bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Grunden för den pedagogiska verksamheten är utforskandet, nyfikenheten och lusten att lära. Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens erfarenheter, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

I förskolan jobbar vi bland annat med Grön Flagg vilket ger barnen fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. De behov och intressen som barnen själva, på olika sätt, ger uttryck för ligger till grund för utformning och planering av miljöarbetet. Idag har vi två miljöcertifierade förskolor och många fler är på väg!

Under 2014 gjorde Skolinspektionen en tillsyn som visade att våra förskolor i Hudiksvalls kommun bedriver ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete som planeras, följs upp och utvärderas. Se förskoleledningens tack till sina medarbetare, följ länken: https://www.youtube.com/watch?v=4UvKDJKa01w

Det ska vara roligt och utmanande att gå i skolan
Oavsett var i kommunen du bor vill vi erbjuda en skola likvärdig för alla. En skola med hög kvalitet, trygghet, höga förväntningar och med fokus på lärande, goda resultat, framtidstro och arbetsglädje.

I grundskolan arbetar vi just nu med ett projekt tillsammans med Hudik Hockey inom det prioriterade utvecklingsområdet språk. Projektet handlar om att öka läsförståelsen bland våra ungdomar i årskurs 8. Syftet är att göra det mer ”inne” att plugga. Våra ungdomar ska inspireras till att våga öppna nya dörrar för att nå sina mål. Projektet sker i samarbete med biblioteket.

En språngbräda in i framtiden
Bromangymnasiet är ett av landets största sammanhållna gymnasier med ett brett utbud av program och inriktningar. Vi deltar i flera internationella projekt. Projekten rymmer möjligheter till utlandspraktik, studerande- och lärarutbyten och gemensamma tematiska studier med ungdomar i andra länder.

Det finns också ett välutvecklat och stabilt samarbete med det lokala näringslivet som engagerar sig i utbildningarna. Representanter från industrin, branscher och företag är med och utformar programmens innehåll och genomförande. Företagen erbjuder dessutom ett stort antal praktik- och lärlingsplatser, och inom vissa program även sommarjobb.

Här finns mötesplatsen för ett aktivt lärande och framtidstro – en språngbräda in i framtiden!

Centrum för utveckling och lärande
Vår vuxenutbildning hittar du på Cul, centrum för utveckling och lärande. Där finns utbildning på grundläggande- och gymnasienivå för den som behöver förnya eller fördjupa sina kunskaper. För den som är nyanländ till Sverige och behöver lära sig svenska erbjuds kurser i Svenska för invandrare. Här finns även yrkeshögskoleutbildningar och möjlighet att läsa några högskoleutbildningar på distans.

Här kan du växa
För att våra barn och elever ska utvecklas är våra förskollärare och lärare minst lika viktiga. Att komma från studier och gå direkt ut till yrket är inte alltid lätt. I Hudiksvalls kommun får nyexaminerade förskollärare och lärare tid att mogna. Ett introduktionsår med en utbildad mentor är sedan länge en självklarhet hos oss.

Här finns också möjligheten att bli förstelärare med stöd av en utvecklingscoach, även för förskollärare – det är vi bland de första i Sverige att kunna erbjuda.


Vi fortsätter att utveckla en förskola och skola för alla – vill du vara med?

www.hudiksvall.se/ledigajobb